Fonds Vakantie voor iedereen

Kristien Verhaeghe
algemeen coördinator
info@vakantievooriedereen.be

Vakantie Voor ledereen vzw
Grasmarkt 61
1000 Brussel
KBO nr. 0758 644 720

rekeningnr. giften:    BE65 3632 1089 3396
rekeningnr. werking: BE76 3632 1086 4195

Ik heb een vraag over

CAPTCHA