Fonds Vakantie voor iedereen

Kristien Verhaeghe

algemeen coördinator

info@vakantievooriedereen.be

Vakantie Voor ledereen vzw

Grasmarkt 61

1000 Brussel

KBO nr. 0758 644 720

rekeningnr. giften:    BE65 3632 1089 3396

rekeningnr. werking: BE76 3632 1086 4195

Ik heb een vraag over

CAPTCHA