Wie kan steun aanvragen?

Iedereen kan iemand in armoede doorverwijzen naar een Rap op Stap-kantoor of sociale organisatie (OCMW, CAW, Huis van het Kind, Welzijnsschakels, diverse verenigingen die werken met en voor kansarmen, en andere).
Het zijn deze organisaties die mensen in armoede kunnen toeleiden naar een daguitstap of vakantie met steun van het Fonds. 

Alleen erkende "Fonzies" kunnen een aanvraag indienen.

Voor de aanvragen werkt het Fonds Vakantie Voor Iedereen
altijd met tussenpersonen of sociale organisaties. We noemen ze Fonzies. Allemaal staan ze dichtbij mensen in armoede. Vanuit het werkveld kennen ze de gezinnen en hun context persoonlijk goed. Bij een vakantiewens bieden zij warme begeleiding op maat. Ze doen dat op vrijwillige basis.
Door persoonlijke vakantiedrempels samen te helpen verlagen, kunnen zij een daguitstap of vakantie voor hen mogelijk maken.
Het Fonds betaalt de vakantiekosten.

Elke sociale organisatie uit het netwerk van Iedereen Verdient Vakantie kan een of meerdere Fonzies hebben. Dat kan al na een online infosessie of een infomoment ter plaatse met uitleg over doelgroep, criteria en voorwaarden. Het gaat om meer dan 1800 organisaties in Vlaanderen. 

Voor wie kan je steun aanvragen?

Voor een persoon of een gezin in de volgende situatie:

  • Die in armoede leeft (armoededrempel)
       zie budgetcheck op website van Iedereen Verdient Vakantie

  • En die niet op daguitstap of vakantie kan aan het sociaal tarief van Iedereen Verdient Vakantie, omdat dat nog altijd te duur is.
    Merk op: ervaart meestal nog andere drempels om op vakantie te gaan, die hij/zij niet zonder steun/begeleiding kan oplossen

  • En die geen of amper vakantie-/daguitstap-ervaring heeft

  • Een indvidu of in gezinsverband

Voor groepen liep er tot 31/03/2023 een oproep voor groepsdaguitstappen in 2023. Dat was een groot succes.
Evaluatie volgt en eind dit jaar wordt beslist of er een gelijkaardige oproep komt voor 2024.

Hoe help je iemand op vakantie?

Je kunt altijd iemand in armoede doorverwijzen
naar een Rap op Stap-kantoor of sociale organisatie in jouw buurt.
(zie hierboven: Voor wie kan je steun aanvragen?)
Als eerstelijnswerker of sociale organisatie kan je Fonzie worden en zelf aanvragen indienen.

Contacteer ons met je vraag of interesse: zie contactformulier hieronder.
Je mag een een antwoord verwachten op elke specifieke vraag.