Wie kan steun aanvragen?

Iedereen kan iemand in armoede doorverwijzen naar een Rap op Stap-kantoor of sociale organisatie (OCMW, CAW, Huis van het Kind, vzw's en andere).
Het zijn deze organisaties die mensen in armoede kunnen toeleiden naar een daguitstap of vakantie met steun van het Fonds. 

Voor de aanvragen werkt het Fonds Vakantie Voor Iedereen
altijd met tussenpersonen of sociale organisaties. We noemen ze Fonzies of Fonzie-organisaties. Allemaal staan ze dichtbij mensen in armoede. Vanuit het werkveld kennen ze de gezinnen en hun context persoonlijk goed. Bij een vakantiewens bieden zij warme begeleiding op maat. Ze doen dat op vrijwillige basis.
Door persoonlijke vakantiedrempels samen te helpen verlagen, kunnen zij een daguitstap of vakantie voor hen mogelijk maken.
Het Fonds betaalt de vakantiekosten.

 Elke sociale organisatie uit het netwerk van Iedereen Verdient Vakantie kan een Fonzie-organisatie worden. Dat kan al na een info- of vormingsmoment voor eerstelijnswerkers over doelgroep, criteria en voorwaarden. Het gaat om meer dan 1800 organisaties in Vlaanderen. 

Voor wie kan je steun aanvragen?

Voor een persoon of een gezin in de volgende situatie:

  • Een persoon of een gezin die in armoede leeft (armoededrempel)

  • En die niet op daguitstap of vakantie kan aan het sociaal tarief van Iedereen Verdient Vakantie, omdat dat nog te duur is

  • Die bovendien nog andere drempels ervaart om op vakantie te gaan, die hij/zij niet op eigen kracht kan oplossen 

  • Die daarbovenop geen of amper vakantie-ervaring heeft

Hoe help je iemand op vakantie?

Je kunt altijd iemand in armoede doorverwijzen
naar een Rap op Stap-kantoor of sociale organisatie in jouw buurt.
(zie hierboven: Voor wie kan je steun aanvragen?)

Contacteer ons met je vraag of interesse: zie contactformulier hieronder.
Je mag een een antwoord verwachten op elke specifieke vraag.