Het Fonds is ontstaan als aanvulling op
het bestaande vakantie-aanbod in Vlaanderen,
dat voor vele mensen in armoede niet toereikend is.

Het Fonds Vakantie Voor Iedereen is oorspronkelijk een initiatief van
Iedereen Verdient Vakantie,
samen met het Netwerk tegen Armoede en
de Koepel van Attracties & Musea (Riebedebie.be)

 

Iedereen Verdient Vakantie

Iedereen Verdient Vakantie bundelt een vakantie-aanbod voor mensen met een beperkt budget of wie vakantiedrempels ervaart.
Meer dan 600 toeristische aanbieders zorgen voor een fikse korting. Samen met de sociale organisaties die boekingen mogelijk maken, vormen zij een netwerk dat meer dan 2000 partners verbindt.
Elk jaar maken meer dan 150.000 mensen in armoede gebruik van dit sociaal tarief.

Koepel van Attracties & Musea

De Koepel van Attracties & Musea, kortweg KAM, is een professionele sectororganisatie. We vertegenwoordigen in Vlaanderen en Brussel meer dan 600 musea, water- en thema-attracties, natuur- en recreatiedomeinen, pret- en dierenparken, belevingscentra, erfgoedsites en binnenspeeltuinen. Samen met onze leden doen we inspanningen om betaalbare uitstappen aan te bieden.

Bestuur en team

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de oprichters van de vzw Vakantie Voor Iedereen.

In november 2020 wordt de vereniging Vakantie Voor Iedereen opgericht door de Koepel van Attracties & Musea, Kustattracties en Dagtoerisme Limburg.

De bestuurders van de vzw zijn:

  • Militza Kuipers (voorzitter)

  • Bart Vermeulen

  • Christian Claeys

Beheerscomité

Het Beheerscomité ziet toe op het algemeen beheer van het solidariteitsfonds. Het stuurt de dagelijkse werking aan en waakt over doelgroepgarantie, criteria en kwaliteit.

  • Dries Vanhove

  • Jeroen Marijsse

  • Johan Martens

  • Kristien Verhaeghe

  • Michel Vandendriessche

  • Militza Kuipers

  • Stef Vandebroek

Algemeen coördinator
Kristien Verhaeghe

Procesondersteuners voor
de toeleiding van vakanties:

Danielle Vandenborre
Sarah Uwanyirigira

Ons netwerk

Ons netwerk bestaat uit vele stakeholders uit zowel de toeristische sector, de sociale sector als diverse overheden. Tel daarbij de talrijke vrijwilligers, verbonden aan een sociale vereniging uit de welzijnssector.
Het Fonds Vakantie Voor Iedereen leunt op de gecombineerde netwerken van
Iedereen Verdient Vakantie en de Koepel van Attracties & Musea.