Het Fonds Vakantie Voor Iedereen is een initiatief van
Iedereen Verdient Vakantie samen met
het Netwerk tegen Armoede en
de Koepel van Attracties & Musea (Riebedebie.be)

Het Fonds is ontstaan als aanvulling op het bestaande vakantie-aanbod in Vlaanderen, dat voor vele mensen in armoede niet toereikend is.

Iedereen Verdient Vakantie

Het netwerk Iedereen Verdient Vakantie verbindt meer dan 2000 partners die zich allemaal achter één missie scharen:
het recht op vakantie waarmaken. Samen willen we dat iedereen - ook wie in armoede leeft of vakantiedrempels ervaart - de kracht van vakantie en toerisme
kan ervaren.

Koepel van Attracties & Musea

De Koepel van Attracties & Musea, kortweg KAM, is een professionele sectororganisatie. We vertegenwoordigen in Vlaanderen en Brussel meer dan 600 musea, water- en thema-attracties, natuur- en recreatiedomeinen, pret- en dierenparken, belevingscentra, erfgoedsites en binnenspeeltuinen. Samen met onze leden doen we inspanningen om betaalbare uitstappen aan te bieden.

Netwerk tegen Armoede

In het Netwerk tegen Armoede werken 57 verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen samen met het uiteindelijke doel armoede uit de wereld te helpen. De ervaringen van mensen in armoede vormen de rode draad om naar de overheid, diensten, het middenveld, het bedrijfsleven en de publieke opinie
te stappen.

Bestuur en team

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de oprichters van de vzw Vakantie Voor Iedereen.

In november 2020 wordt de vereniging Vakantie Voor Iedereen opgericht door de Koepel van Attracties & Musea, Kustattracties en Dagtoerisme Limburg.

De bestuurders van de vzw zijn:

  • Militza Kuipers (voorzitter)

  • Bart Vermeulen

  • Christian Claeys

Beheerscomité

Het Beheerscomité ziet toe op het algemeen beheer van het solidariteitsfonds. Het stuurt de dagelijkse werking aan en waakt over doelgroepgarantie, criteria en kwaliteit.

  • Dries Vanhove

  • Jeroen Marijsse

  • Kristien Verhaeghe

  • Laura Van Raemdonck

  • Michel Vandendriessche

  • Militza Kuipers

  • Stef Vandebroek

Algemeen coördinator
Kristien Verhaeghe

Procesondersteuners voor
de toeleiding van vakanties:

Danielle Vandenborre
Sarah Uwanyirigira

Ons netwerk

Ons netwerk bestaat uit vele stakeholders uit zowel de toeristische sector, de sociale sector als de diverse overheden. Tel daarbij de talrijke vrijwilligers, dikwijls verbonden aan een vereniging waar armen het woord nemen. Het Fonds Vakantie Voor Iedereen leunt op de gecombineerde netwerken van Iedereen Verdient Vakantie, de Koepel van Attracties & Musea en het Netwerk tegen Armoede.