Meer vakantiedrempels dan je denkt

  • De meest kwetsbare mensen in armoede hebben ondanks de kortingen en sociale tarieven nog altijd onvoldoende middelen voor een daguitstap of een weekje op vakantie
  • Ze ervaren bovendien dikwijls persoonlijke, sociale of andere vakantiedrempels die ze niet altijd op eigen kracht kunnen overwinnen.
  • Het gaat om mensen met geen of bijna geen vakantie-ervaring, die zonder extra steun of begeleiding bij de voorbereidingen niet zouden kunnen vertrekken
Hand in hand met zoontje van de loopbrug

Vakantie of vrije tijd is vaak het eerste wat geschrapt wordt

De meest kwetsbare gezinnen die met een leefloon moeten rondkomen,
kunnen zich meestal geen daguitstap veroorloven. En zeker al geen vakantie met overnachting buitenshuis. 
En dat ondanks de kortingen, sociale tarieven en speciale aanbiedingen van vele toeristische aanbieders.
Voor vele mensen in armoede is die financiële drempel helaas nog altijd te hoog.

En dan zijn er ook nog die andere vakantiedrempels die ze niet op eigen kracht kunnen overwinnen.
Bvb. een beperkte mobiliteit, te weinig sociale of 'vakantie'-vaardigheden, mantelzorg, geen bagage,
geen gepaste kledij of schoenen, en dan die angst voor het onbekende,... 

"De kloof tussen leefloon en leefbaar budget is vooral voor gezinnen dramastisch. Participeren schiet er onverbiddelijk bij in.
Vakantie en vrijetijd worden meestal eerst geschrapt."
Nele Peeters, CEBUD

EN TOCH:
Vrije tijd en vakantie maken deel uit van een menswaardig leven. Meer nog, het zijn voorwaarden om te kunnen op een menswaardige manier
deelnemen aan de samenleving.

Maak mee
balloon
het verschil

Schenk een stukje vakantie aan wie nooit op vakantie kan...

Je gift gaat naar een uitstap of vakantie voor een kwetsbare persoon of gezin in armoede die anders niet met vakantie kan.

Elke bijdrage telt, klein of groot.
Bedankt voor je steun!