De nieuwe armoedebarometer 2023: Aantal mensen onder armoededrempel stagneert, maar armoedekloof werd dieper

Het aantal mensen onder de armoededrempel stagneerde in 2022 (7,7 % of circa 510.000 Vlamingen), maar tegelijk werd de armoedekloof dieper ten opzichte van 2021. Mensen in armoede hadden het dus opmerkelijk moeilijker dan de voorbije jaren.
Nog eens een half miljoen mensen flirt met de armoededrempel!

armoede in Vlaanderen neemt niet toe, maar armsten krijgen het steeds lastiger

14.09.2023

Het aantal mensen dat in Vlaanderen onder de armoedegrens leeft, is in 2022 min of meer gelijk gebleven. Dat staat in de nieuwe armoedebarometer die Decenniumdoelen, het platform van armoedeorganisaties, vandaag publiceert. Opvallend is wel dat mensen die vandaag in armoede leven het steeds lastiger krijgen door onder meer inflatie en economische onzekerheid.

12% van bevolking geeft aan niet op vakantie te kunnen

In 2022 leefde 12% van de bevolking in het Vlaamse Gewest in een huishouden dat aangeeft dat het zich geen week vakantie buitenshuis per jaar kan veroorloven om financiële redenen. Dat komt overeen met ongeveer 820.000 personen.

2 miljoen euro extra voor betaalbare vakanties voor Vlamingen in armoede

06.11.2022

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir maakt 2 miljoen euro extra middelen vrij voor het systeem van ‘kortingscontingenten’. “Dat geeft Vlamingen die het financieel moeilijk hebben de kans om op vakantie te gaan,” weet Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser.

Iedereen verdient vakantie

29.07.2022

Nu we met zijn allen de knaldrang inruilen voor reisdrang, wil Mieke Schrooten de aandacht richten op het belang van vakantie voor iedereen. Die mentale adempauze is goed voor de gezondheid, ook voor wie drempels ondervindt. "Dat er partners zijn die drempels wegwerken voor wie niet op vakantie kan, verdient applaus."

Wie geen vakantie neemt, wordt eerder ziek en heeft zelfs een grotere kans op vroegtijdig overlijden. 

Vakantie, maar niet voor iedereen...

09.07.2022

“Verder dan daguitstapjes naar de kust lukt voor ons niet”, zegt Vicky (37). Zelf blijft ze thuis deze zomer. 

De reisaanbiedingen vliegen ons weer om de oren. Maar voor 13 procent van de Vlamingen zit een week op reis gaan er gewoon niet in. Met initiatieven als Iedereen Verdient Vakantie probeert de regering de reisarmoede aan te pakken.
‘Vakantie zou een basisrecht moeten zijn.’

Kansarmoede is centrale thema van De Warmste Week 2022

24.06.2022

Vlammen tegen kansarmoede: ontdek het centrale thema van De Warmste Week 2022, de jaarlijkse solidariteitsactie van de VRT.
Maar liefst 1 op de 8 Vlamingen wordt geboren in kansarmoede, en daarom wil de openbare omroep het thema zichtbaar en bespreekbaar maken. Er wordt dit najaar via acties opnieuw geld ingezameld voor het DWW Fonds. 

Voor 1 op 3 Vlamingen zit een vakantie er deze zomer niet in

21.06.2022

Zo blijkt uit de Grote Peiling. Dat heeft deels te maken met de stijgende prijzen. Ervaringsdeskundige Nathalie Van Walleghem (47) uit Kortrijk geeft in Het Laatste Nieuws van 21/6/2022 tips om er met een klein budget toch even tussenuit te kunnen. Nathalie werkt als vrijwilliger voor Rap op Stap, een reisbureau voor mensen met een kleine portemonnee (via Iedereen Verdient Vakantie).
Ook al is dat aanbod voor sommige mensen nog te duur.

Het D'Broej Centrum West uit Molenbeek wint Armoedeprijs van Welzijnszorg

10.06.2022

De focus van de prijs lag dit jaar op het recht op vrije tijd en ontspanning. Vanwege verschillende drempels nemen mensen in armoede minder deel aan het georganiseerde vrijetijdsaanbod.

Het D'Broej Centrum West uit Molenbeek is uitgeroepen tot laureaat van de Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg vzw. De jongerenwerking wint de prijs voor haar inzet voor Brusselse kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie. 

Veel mensen in nood zullen moeten kiezen tussen voeding of verwarming

03.02.2022

Het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbanken is afgelopen jaar opnieuw gestegen. In 2021 schoven per maand gemiddeld 177.238 mensen aan voor een voedselpakket. Dat aantal lag nog nooit zo hoog. De Voedselbanken vrezen dat het aantal dit jaar nog zal oplopen, onder meer door de fors gestegen energieprijzen. "

Versterken van de solidariteit, een essentiële basis voor de samenleving

Op de Internationale Dag van de Solidariteit op 20/12/2021 heeft het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaans-onzekerheid en sociale uitsluiting zijn 11de tweejaarlijkse Verslag ‘Solidariteit en armoede’ voorgesteld

Henk Van Hootegem: "Mensen in armoede profiteurs? Ze nemen net minder hun rechten op"

Toeleiding naar vakantie blijft belangrijk

Op 16/9/2021 vond een armoedeoverleg over toerisme plaats van het Netwerk tegen Armoede met het kabinet van minister Zuhal Demir.
We benadrukten dat er naast financiële drempels, ook andere drempels de toegang tot vrije tijd en vakantie bemoeilijken. De Rap Op Stap-kantoren blijven daarom een belangrijke manier om mensen in armoede toe te leiden.