Stap 1
Het fonds zamelt geld in via giften en sponsoring.

Stap 2
Het Fonds werkt met "Fonzies" en Fonzie-organisaties als toeleiders.

Fonzies zijn ervaren en betrouwbare tussenpersonen uit de eerstelijn die gezinnen in armoede
toeleiden en begeleiden naar een vakantie.
Fonzies kregen een infomoment of vorming van het Fonds.
Fonzies zijn buddy-begeleiders, dat wil zeggen vertrouwens-contactpersonen die
de persoonlijke context kennen van de betrokken gezinnen in armoede. Met wie een vakantiewens heeft,
overlopen zij het aanbod van Iedereen Verdient Vakantie en van het Fonds.

Momenteel zijn er al meer dan 40 Fonzies in Vlaanderen en Brussel. Dat aantal groeit nog permanent.
Elke sociale organisatie kan een engagement aangaan om een Fonzie-organisatie te worden.

Stap 3
De Fonzie checkt de criteria om recht te hebben op een fondsvakantie.

De Fonzie en de Fonzie-organisatie bieden doelgroepgarantie.
Dat gebeurt in samenwerking met het netwerk van Iedereen Verdient Vakantie van Toerisme Vlaanderen (voorheen: het Steunpunt Vakantieparticipatie).

Stap 4
De Fonzie bespreekt de vakantiewens en de drempels met het gezin.

Elke Fonzie krijgt daarbij de hulp van een procesondersteuner van het Fonds.
Samen gaan zij in gesprek met de potentiële vakantiegangers.

Stap 5
De Fonzie dient een gemotiveerde aanvraag in voor een
daguitstap of vakantie.

De procesondersteuner neemt waar nodig alle administratie op zich, bvb. de aanvraag invullen,
het vakantieplan motiveren, de begroting opstellen, de aanvraag indienen. 

Stap 6
Een onafhankelijk Selectiecomité beslist over de toekenning van middelen.

Het Selectiecomité ziet alleen maar anonieme dossiers van anonieme indieners.

Stap 7
Bij goedkeuring boekt de Fonzie de daguitstap of vakantie.

De Fonzie helpt ook het gezin met alle praktische voorbereidingen, zoals bvb. een dagplanning of budgetbegeleiding. En de Fonzie zorgt voor de nodige begeleiding om persoonlijke vakantiedrempels
weg te werken.

Stap 8
Het Fonds betaalt de daguitstap of vakantie.

De vakantiegangers krijgen ook geld mee van het Fonds voor eten, drank en activiteiten ter plaatse.

Stap 9
Het gezelschap beleeft een zorgeloze uitstap of vakantie.

Stap 10
De Fonzie luistert naar het verhaal van de voorbije vakantie.

Fonzies bezorgen feedback aan het Fonds.
Zo kan het Fonds zijn werking nog verfijnen en verbeteren.