Solidariteitsfonds Vakantie Voor Iedereen verlaagt financiële en andere 
vakantiedrempels met hulp van sociale en welzijnsorganisaties

Brussel, 2 februari 2024. 
Net zoals in 2023 wil het solidariteitsfonds Vakantie Voor Iedereen dit jaar opnieuw een kosteloze daguitstap of vakantie mogelijk maken voor meer dan 1.200 mensen in armoede die zich dat zonder die steun niet kunnen veroorloven. Dat lukt door ook andere vakantiedrempels te helpen verlagen.

Met ingezamelde giften en sponsoring neemt het Fonds Vakantie Voor Iedereen de kosten van die gezinnen en individuen volledig op zich: inkomtickets of verblijf, vervoer, eten en drank en vakantiebeleving ter plaatse. Maar: zelfs dat volstaat voor vele mensen in kansarmoede niet om hen effectief een zorgeloze vakantie-ervaring te bezorgen. Daarom helpt het Fonds ook vakantiedrempels verlagen. 

Het Fonds werkt daarvoor samen met intussen meer dan 200 sociaal werkers of vrijwilligers van kleine en grotere Vlaamse verenigingen of organisaties uit de welzijns- of sociale sector die werken met en voor mensen in armoede, zoals CAW’s, Welzijnsschakels, OCMW’s, Rap op Stap-kantoren, en diverse armoedeverenigingen die bvb. voedselbedeling verzorgen. Zij leiden mensen toe naar het Fonds en vragen financiële steun voor een begeleide daguitstap in kleine groep of voor een gezinsvakantie. Uniek daarbij: Het Fonds Vakantie Voor Iedereen gaat verder dan alleen de financiële steun. Steun uit het Fonds Vakantie Voor Iedereen impliceert namelijk automatisch extra aandacht voor typische vakantiedrempels van kwetsbare mensen met weinig of geen vakantie-ervaring. Het gaat bijvoorbeeld over mobiliteit, sociale vaardigheden, informatiegeletterdheid, mentale drempels of een zorgvraag. Samen met de betrokkenen zoeken gezinsbegeleiders oplossingen om de individuele drempels te verlagen. Ze helpen een vakantie ook helemaal voorbereiden en boeken. Dat is altijd maatwerk.

Voor de vakanties werken we nauw samen met Iedereen Verdient Vakantie van Toerisme Vlaanderen. Het zijn hun meer dan 1.800 sociale partnerorganisaties die bij het Fonds steun kunnen aanvragen voor een volledig kosteloze groepsuitstap deze zomer, of voor een daguitstap of vakantie in gezinsverband.

Sinds eind november 2023 heeft de vzw Vakantie Voor Iedereen een Fonds Vrienden Van Vakantie Voor Iedereen beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften aan de Stichting ten voordele van het Fonds geven daardoor vanaf 40 € per jaar aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Graag bereid tot meer toelichting of een foto.
We helpen je ook om desgewenst een getuigenis te vinden.

tel. Kristien: 0470 43 71 75
kristien.verhaeghe@vakantievooriedereen.be

kv_4
Algemeen coördinator
Kristien Verhaeghe