Veel mensen in nood zullen moeten kiezen tussen voeding of verwarming

03.02.2022

Het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbanken is afgelopen jaar opnieuw gestegen. In 2021 schoven per maand gemiddeld 177.238 mensen aan voor een voedselpakket. Dat aantal lag nog nooit zo hoog. De Voedselbanken vrezen dat het aantal dit jaar nog zal oplopen, onder meer door de fors gestegen energieprijzen. "

Versterken van de solidariteit, een essentiële basis voor de samenleving

Op de Internationale Dag van de Solidariteit op 20/12/2021 heeft het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaans-onzekerheid en sociale uitsluiting zijn 11de tweejaarlijkse Verslag ‘Solidariteit en armoede’ voorgesteld

Henk Van Hootegem: "Mensen in armoede profiteurs? Ze nemen net minder hun rechten op"

Toeleiding naar vakantie blijft belangrijk

Op 16/9/2021 vond een armoedeoverleg over toerisme plaats van het Netwerk tegen Armoede met het kabinet van minister Zuhal Demir.
We benadrukten dat er naast financiële drempels, ook andere drempels de toegang tot vrije tijd en vakantie bemoeilijken. De Rap Op Stap-kantoren blijven daarom een belangrijke manier om mensen in armoede toe te leiden.

Wat vakantie betekent voor mensen met een laag inkomen

11.03.2019

Vakantie nemen en op reis gaan is zo gewoon geworden dat we als maatschappij wel eens durven vergeten dat er best een grote groep dat niet kan. Van de juf die een opstel vraagt over de laatste reis tot vriendjes en andere ouders die oprecht geïnteresseerd informeren waar je naartoe bent geweest. En dan sta je daar.
“Door de dagelijkse sleur af te zetten kreeg ik weer energie en goesting om de dingen aan te pakken”, getuigt een vakantieganger.